A KÉK egy új ÉLETfilozófia, egy új ÉLETmodell, egy új mozgalom, egy új RENDszer, egy új megÉLhetés, egy új TÁRSadalom víziója.

A KÉK a jelenben megadott válasz a jövőre.

A KÉK egy olyan magyar társadalom létrehozását célozza meg, amely tanult a múltjából, képes figyelni a jelen és a jövő előttünk álló kihívásaira, tudáson,  megértésen és tapasztalaton alapul és felerősíti az emberek és a közösségek együttműködését.

A KÉK a Közösségi ÉLET Kultúrája, ha úgy jobban tetszik a Kiváló ÉLET Közössége, vagy akár a Kényelemben ÉLŐK Klubja, kinek miként tetszik, akként tud csatlakozni hozzá, a lényeg ugyanaz: egy forradalmian újszerű hozzáállás az ÉLEThez. Egy új Út a stresszmentes megélhetéshez, a jóléthez, amely egyszerre ad lehetőséget a versenynek és a szociális biztonságnak, a fenntarthatóságnak, és az etikus gazdasági rendszereknek. Tiszta és sikeres gazdaság, amely egyszerre enged teret a kreativitásnak, az innovációnak, a gyarapodásnak és a környezeti, természeti értékek megőrzésének, a természettel való harmóniának, a megújuló energia minél szélesebb körű felhasználásának. Tágabb értelemben ide értjük a tiszta életet, a tiszta kölcsönös megbecsülésen alapuló emberi és munkahelyi viszonyokat, a tiszta levegőt, a tiszta vizet, a tiszta Földet és termőföldet, a tiszta, egészséges élelmiszert. Egy új ökológiai, társadalmi és gazdasági modellről van szó, melynek gyümölcseként megszületik a KÉK Ember és KÉK TÁRSadalom, amely visszatalál a természethez, a harmóniához, tehát végeredményben önmagához.

Segítő, szolgáltató, gyógyító állam, melynek oktatási rendszere a hasznosítható tudás mellett boldogság és élményalapú, amely az egészséges emberi kapcsolatokra nevel, megbecsüli és emeli a tagjait.  Lényegében egy új, KÉK Szövetséget hozunk létre veletek, amelyhez mindenki a saját erejéhez,  képességeihez, lehetőségeihez mérten tud csatlakozni, méghozzá egy „vállalással” és máris kezdődhet a közösségi munka.

Bővebben később, ha élnéd ezt az új KÉK modellt, kérünk, iratkozz fel, és hamarosan jövünk a résztelekkel.

Köszönettel, hálával maradunk: KÉK Közösség